Α. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Κωδικός: 02ΑΚ04

ΞΥΛΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΟ

Διαστ. 16x14x4

Τιμή : 140 €

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Κωδικός: 02ΑΚ02

ΞΥΛΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΟ

Διαστ. 14x11x4

Τιμή : 130 €

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Κωδικός: 02ΑΚ01

ΞΥΛΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΟ

Διαστ. 17x13x4

Τιμή : 175 €

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Κωδικός: 02ΑΚ07

ΞΥΛΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΟ ΣΕ PLEXIGLASS

Διαστ. 22x22x9

Τιμή : 250 €

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Κωδικός: 02ΑΚ06

ΞΥΛΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΟ ΣΕ PLEXIGLASS

Διαστ. 20x20x5

Τιμή : 170 €

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Κωδικός: 02ΑΚ05

ΞΥΛΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΟ ΣΕ PLEXIGLASS

Διαστ. 19x19x5

Τιμή : 170 €

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Κωδικός: 02ΑΚ03

ΞΥΛΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΈΝΟ

Διαστ. 44x40x12

Τιμή : 1200 €